MH Test: medelsnittspoäng för hela Africa kullen

Här kommer medelsnittspoängen för hela kullen:

 1a KONTAKT/Hälsning : 4 = Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

1b KONTAKT/Samarbete: 3 = Följer med men är inte engagerad i testledaren.

1c KONTAKT/Hantering : 3 = Accepterar hantering.

2a LEK/Leklust : 4 = Startar snabbt, leker aktivt.

2b LEK/Gripande : 3 = Griper tveksamt eller med framtänderna.

2c LEK/Gripande o dragkamp : 3 = Griper, drar emot, men släpper o tar om, Alt.tuggar.

3a FÖRFÖLJANDE : 1 = Startar inte/når ej fram till första hjulet.

3b GRIPANDE : 1 = Griper inte, nosar på föremålet/nonchalerar föremålet.

4 AKTIVITET : 3 = Är uppmärksam och i huvudsak lugn, enstaka aktivitetshöjning.

5a AVTS.LEK/Intresse : 2 = Kontroll, avbrott förekommer.

5b AVST.LEK/Hot, agg : 2 = Visar inga hotbeteende/Visar enstaka hotbeteende.

5c AVST;LEK/Nyfikenhet : 2 = Går fram när fig. är aktiv på linjen.

5d AVST.LEK/Leklust : 2 = Leker inte, Men visar intresse.

5e AVST.LEK/Samarbete: 1 = Visar inget intresse.

6a ÖVERRASKNING/Rädsla: 3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

6b ÖVERRASKNING/Hot,Agg: 2 = Visar enstaka hotbeteende.

6c ÖVERRASKNING/Nyfikenhet: 2 = Går fram när föraren sitter på huk och talar till överallen.

6d ÖVERRASKNING/Kvartående rädsla: 1 = Visar ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e ÖVERRASKNING/Kvarstående intresse: 1 = Visar inget intresse.

7a LJUDKÄNSLIGHET/Rädsla: 3 = Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b LJUDKÄNSLIGHET/Nyfikenhet: 3 = Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

7c LJUDKÄNSLIGHET/Kvarstående rädsla: 1 = Ingen tempoförändring eller undan manöver.

7d LJUDKÄNSLIGHET/Kvarstående intresse: 1 = visar inget intresse.

8a SPÖKEN/Hot, Agg : 3 : Visar flera hotbeteende under längre tid.

8b SPÖKEN/Kontroll : 4 = Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. 8c SPÖKEN/Rädsla : 3 = Upphåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll.

8d SPÖKEN/Nyfikenhet: 3 = Går fram till fig. när föraren står bredvid.

8e SPÖKEN/Kontakt med fig. i spökdräkt: 3 = Besvarar kontakten från figuranten.

9a LEK 2/Leklust: 4 = Startar snabbt, leker aktivt.

9b LEK 2/Gripande : 2 = Griper tveksamt eller med framtänder.

10 SKOTT: 2 = Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Detta är uträknat på hela kullen och inte på enstaka hundar.

SHARE THIS


Leave a Reply