BREEDER’S CAMP 2015

Hölls I Aggarpsgården

Stort Tack till Janne, Line, Micke, Sabina, Sylvia & Petra & Lina som delade med sig av sina kunskaper.

Tack till en fantastisk helg alla som var med och gjorde detta till en super helg.